1402\01\10 09:33:46


افزایش بودجه ایمنی و ایجاد ۴ سوله مدیریت بحران در سال ۱۴۰۲

عضو شورای شهر تهران گفت: توسعه و تکمیل پایگاه‌های مدیریت بحران یکی از وظایفی است که شهرداری تهران باید آن را انجام دهد و برای ساخت و تکمیل سوله‌های مدیریت بحران ردیف بودجه‌ تعین شد.

احمد صادقی عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه ایمنی گفت: تجهیزات ایمنی عمدتاً در حوزه ایمنی باید توسط دستگاه‌های متولی تأمین شود تجهیزات جست جو، نجات و اسکان اضطراری باید توسط جمعیت هلال احمر تأمین شود.

وی ادامه داد: سازمان مدیریت بحران و شهرداری در این قضیه نقشی ندارند و در حوزه مدیریتی و زیرساخت‌های مدیریت بحران باید اقدامات لازم انجام شود. عضو شورای شهر تهران با اشاره به وظیفه شهرداری تهران گفت: شهرداری باید برای ایجاد ارتباط پایدار در زمان بحران تلاش کند هرچند ارتباط خوبی از گذشته وجود داشته است و این ارتباطات در حال حاضر نیز ادامه دارد و دکل‌های خود ایستا برای این کار است. صادقی ادامه داد: توسعه و تکمیل پایگاه‌های مدیریت بحران یکی از وظایفی است که شهرداری تهران باید آن را انجام دهد علی رغم کاهش بودجه بسیاری از سازمان‌ها اما برای ساخت و تکمیل سوله‌های مدیریت بحران ردیف بودجه‌ای تأمین شده و قرار است ۴ پایگاه به تهران افزوده شود.

وی گفت: سوله‌های ورزشی نیز باید در اختیار سازمان مدیریت بحران گذاشته شود تا بازسازی آنها انجام شود و این کار نیز در دستور کار برنامه‌های ۱۴۰۲ قرار دارد.. .


بازنشر از : مهر

احمد صادقی

شورای شهر تهران

شهرداری تهران