1402\01\22 16:10:50


توجه به موضوع مدیریت یکپارچه جزیره آشوراده و تالاب میانکاله

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بر توجه به موضوع مدیریت یکپارچه جزیره آشوراده و تالاب میانکاله در قالب طرح جامع تاکید کرد.

جلسه بررسی وضعیت، مشکلات و نحوه اجرای طرح طبیعت گردی جزیره آشوراده در پناهگاه حیات وحش میانکاله با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، معاونان این سازمان، استانداران استان‌های گلستان و مازندران، مدیران کل حفاظت محیط زیست این دو استان و برخی از نمایندگان مجلس برگزار شد.

در این جلسه، پس از بیان آخرین وضعیت اجرای این طرح و موانع و مشکلات پیش روی آن توسط اعضای حاضر در جلسه، علی سلاجقه؛ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به صدور مجوز قبلی طرح طبیعت گردی جزیره آشوراده بر لزوم تمدید مجوز زیست محیطی این طرح بدون بارگذاری سنگین و هرگونه ساخت و ساز در اراضی ملی تاکید کرد و گفت: این طرح یک طرح ملی است و نباید در خصوص آن به تفکیک استانی سخن گفت. وی افزود: موضوع مدیریت یکپارچه جزیره آشوراده و تالاب میانکاله می‌بایست در قالب طرح جامع مورد توجه قرار گیرد و مدیران کل استان‌های گلستان و مازندران بر اساس دستورالعمل‌های سازمان و رعایت شاخص‌های زیست محیطی عمل نمایند. معاون رئیس جمهور خواستار رفع سریع موانع از جمله تکمیل مجوز کمیته طبیعت گردی و تعیین تکلیف مجری ذیصلاح طرح طبیعت گردی گسترده در آشوراده شد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با اشاره به عملکرد صندوق ملی محیط زیست، تصریح کرد: صندوق ملی محیط زیست می‌بایست طرح‌های محیط زیستی در استان‌های مختلف را حمایت کند و ظرفیت‌های خوبی برای ورود به این طرح دارد. سلاجقه در پایان گفت: در طرح طبیعت گردی، اصل مسلم حفظ تالاب میانکاله و خلیج گرگان است که سرمایه ملی به حساب می آیند و اگر خدای ناکرده از بین بروند، این طرح و همه طرح‌های مشابه موضوعیت نخواهند داشت.. .


بازنشر از : مهر

علی سلاجقه

سازمان محیط زیست

تالاب