شهرداری تهران آسفالت معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران گفت:در حال حاضر ب

1401\06\08 14:13:46


تولید یک میلیون تن آسفالت در سال

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران گفت:در حال حاضر برای تولید یک میلیون تن آسفالت در سال برنامه‌ریزی شده است؛ البته حدود ۳۰۰ هزار تن تا پایان تیر تحقق یافته است.

مسعود حق لطفی مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران در توضیح فعالیت‌های صورت گرفته طی ۶ ماه نخست امسال بیان کرد: تاکنون ۳ تقاطع شکوفه، فرحزادی، پل سلیمی جهرمی راه اندازی شده است.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران در ادامه عنوان کرد: ساخت ۹ تقاطع غیر همسطح که در دستور کار بوده است حدود هزار میلیارد تومان هزینه دارد که همان طور که گفته شد ۳ تقاطع آن به بهره برداری رسیده است. وی با بیان اینکه ۶ تقاطع غیر همسطح مذکور نزدیک به ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، افزود: تولید آسفالت عمده‌ترین وظیفه معاونت فنی و عمرانی است که از ابتدای امسال کارخانه آسفالت و مناطق برای پخش آسفالت تجهیز شده‌اند. حق لطفی با اعلام اینکه طی سنوات گذشته به طور متوسط ۴۷۰ هزار تن در سال، تولید آسفالت رخ داده است، گفت: در حال حاضر برای تولید یک میلیون تن آسفالت در سال برنامه‌ریزی شده است؛ البته حدود ۳۰۰ هزار تن تا پایان تیر تحقق یافته است.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران در ادامه عنوان کرد: سال گذشته حدود ۶۰۰ هزار تن آسفالت تولید شد، اما طی چهار ماه امسال، نصف عدد تولیدی سال گذشته تحقق یافته است.. .


بازنشر از : مهر

شهرداری تهران

آسفالت

معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران


چراغ خطی و تعمیرات چراع ال ای دی