1401\06\01 12:38:08


تکیه اصلی کمیته امداد مشارکت مردم است. حمایت از ۴۱۰ هزار یتیم و ۷۰۰ هزار دانش آموز

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گفت: کمیته امداد از ۴۱۰ هزار یتیم و فرزندان محسنین، ۷۰۰ هزار دانش‌آموز و ۵۰ هزار دانشجو حمایت می‌کند.

حبیب‌الله آسوده، از فعالیت پنج هزار آشپزخانه در قالب پویش اطعام حسینی خبر داد و گفت: تکیه اصلی کمیته امداد حضور و مشارکت مردم است.

وی افزود: کمیته امداد از ۴۱۰ هزار یتیم و فرزندان محسنین، ۷۰۰ هزار دانش‌آموز و ۵۰ هزار دانشجو حمایت می‌کند و سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد تومان کمک مردمی برای خدمت‌رسانی به جامعه هدف جمع‌آوری شد. معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد تاکید کرد: از محل این کمک‌ها ۷۵ هزار سری جهیزیه و ۱۳۵ هزار سری لوازم خانگی تهیه و بین مددجویان تحت حمایت و سایر اقشار نیازمند توزیع شد. آسوده از جمع‌آوری ۱,۷۰۰ میلیارد تومان زکات در کشور در سال گذشته خبر داد و افزود: در این مدت مبلغ ۴۸۸ میلیارد تومان نیز کمک‌های مردمی در قالب صدقات جمع‌آوری شد.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد با اشاره به اینکه در حال حاضر ۹۶۰۰ مرکز نیکوکاری در کشور فعالیت دارند، گفت: سال گذشته بیش از ۵۰ درصد کمک‌های مردمی توسط مراکز نیکوکاری جمع‌آوری و برای مددجویان تحت حمایت و سایر اقشار نیازمند در بخش‌های مختلف هزینه شد.. .


بازنشر از : مهر

کمیته امداد امام خمینی

حبیب الله آسوده

کمک هزینه جهیزیه