1403\03\17 17:24:06


جزییات پرونده داوطلبان شبهه‌دار کنکور

سرپرست سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشوراز ارجاع پرونده داوطلبان شبهه‌دار کنکور به دیوان عدالت اداری خبر داد.

عبدالرسول پورعباس سرپرست سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور گفت: ما در آزمون‌های سراسری سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ هیچ داوطلبی به عنوان داوطلب دارای شبهه نداشتیم، اما داوطلبانی که قبل از این سال‌ها به عنوان داوطلبان شبهه‌دار شناخته می‌شوند، بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی پرونده آن‌ها در هیات تجدیدنظر سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور و پس از آن در هیات‌های عالی تجدید نظر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر پرونده‌های داوطلبانی که شبهه‌دار بودند، به سمت هیات‌های عالی تجدیدنظر ارجاع داده می‌شوند تا در این هیات مورد بررسی مجدد قرار بگیرند.

سرپرست سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور تاکید کرد: در نوبت اول کنکور امسال ۲۵ داوطلب به دلیل اینکه تجهیزات تقلب به همراه داشتند، به عنوان داوطلب متقلب شناخته می‌شوند و بر اساس ماده ۱۰ محرومیت‌هایی شامل این داوطلبان خواهد شد.

پورعباس یادآور شد: پرونده داوطلبانی که قبل از سال ۱۴۰۰ به عنوان داوطلب دارای شبهه شناخته می‌شدند نیز در مرحله‌ای بود که ما حکم خود را در سازمان صادر کردیم و این داوطلبان به دیوان عدالت اداری شکایت کردند.

در حال حاضر دیوان پرونده این داوطلبان را به هیات عالی تجدیدنظر ارجاع می‌دهد. احتمالا در حال حاضر این پرونده‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما نتیجه‌ای به سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور منعکس نشده است.

. .


بازنشر از : منبع: همشهری آن