1403\01\27 17:06:07


جهیزیه و مهریه معاف از مالیات است؟

به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، براساس حکم قانون ۱۴۴ مالیات مستقیم، هیچ آستانه‌ای برای معافیت مهریه لحاظ نشده است و تا زمانی که قانون تغییر نکند این معافیت پابرجا است.

مهدی موحدی در خصوص مالیات مهریه گفت: سازمان امور مالیاتی یک سازمان مجری قانون است و طبق اصل ۵۱ قانون اساسی مکلف است که به قوانینی که مجلس وضع می‌کند و در قالب پایه‌های جدید مالیاتی یا نرخ‌های جدید مالیاتی را تصویب می‌کند، عمل کند.

تا به این لحظه قانون جدیدی که تحت عنوان قانون جدید مهریه است تصویب نشده است. بنابر این قوانین گذشته حاکم خواهد بود.

وی افزود: طبق ماده ۱۴۴ جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و غیرمنقول و الی آخر معاف از مالیات خواهد بود. کما این که این ماده اصلاح نشود و یا تغییری پیدا نکند طبیعتاً مهریه هم معاف از مالیات خواهد بود.

موحدی در خصوص احتمال تغییر قانون در آینده نیز گفت: در حال حاضر طرحی از سوی سازمان امور مالیاتی ارائه نشده است.

اگر قرار باشد لایحه‌ای ارائه شود، این لایحه باید از سمت سازمان امور مالیاتی یا از سمت وزارت اقتصاد به دولت و سپس مجلس برود.  هم‌اکنون در مرحله پیش از تصویب قانون هستیم. اگر چنین قانونی تصویب شود طبیعتاً سازمان امور مالیاتی به عنوان مجری قانون خواهد بود. باید اصول مالیات از مهریه را داشته باشد اما تا قبل از آن ما طبق ماده ۱۴۴ حق وصول مالیات از مهریه را نخواهیم داشت.

معافیت مالیات مهریه سقفی ندارد

وی در پاسخ به سوالی در مورد پرداخت مالیات خودرو، سکه یا املاک که به عنوان مهریه در نظر گرفته می‌شود، در زمان خرید کالا گفت: ما قواعد عمومی پیرامون حوزه مالیات داریم.

تبلیغات
مشاوره خدمات مالیاتی
گروه مشاوره و توسعه مدیریت تیارا ارائه خدمات مالیاتی تنظیم و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده - تنظیم و ارسال معاملات فصلی- تنظیم اسناد مربوط به دفاتر کانونی- تحریر دفاتر قانونی- تنظیم اظهارنامه مالیاتی (سالانه)- شرکت در جلسات رسیدگی مالیاتی- تنظیم لوایح دفاعیه جهت اعتراض به برگ تشخیص های مالیاتی - صادره و شرکت در هیات های حل اختلاف به کسب و کارها
# مالیات - # اظهارنامه مالیاتی - # اظهارنامه ارزش افزوده

قوانین عمومی نازل به نقل و انتقال هر ملک یا نقل و انتقال خودرویی بخواهد باشد طبیعتاً طبق آن قواعد عمومی حوزه مالیات بر آن هم حاکم خواهد بود. پس طبیعتاً صرفاً شامل مهریه نخواهد بود. اما اگر به طور خاص مهریه را در نظر بگیریم، انتقال در قالب مهریه قرار است صورت بگیرد.

در نتیجه هر انتقال مالکیتی و یا هر انتقال دارایی اعم از منقول و غیرمنقول که در قالب مهریه می خواهد رخ دهد، مقننین این را در ماده ۱۴۴ قانون مالیات های مستقیم معاف از مالیات دانسته است.

در حال حاضر از  طرح، لایحه و یا بحثی صحبت می‌کنیم که جزئیاتی از آن در اختیار ندارم. اما مهریه لزوماً زمانی که منجر به طلاق شود، طبیعتاً وصول نمی شود بلکه قبل تر از آن ممکن است به هر شکل ممکن صورت بگیرد ولی هر انتقالی که بخواهد صورت بگیرد نازل به آن قواعد عمومی اش مشمول مالیات است اما خود این دارایی مشمول مالیات نخواهد بود.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ادامه گفت: بابت مهریه، بابت خود عنوان مهریه یعنی دارایی که به عنوان مهریه دارد اتفاق می افتد اساساً مشمول مالیات نیست، معاف از مالیات است فقط صرفاً برای آن انتقالی که در واقع دارد صورت می گیرد طبق قواعد عمومی این انتقال مشمول مالیات خواهد بود.

وی در خصوص سقف تعیین شده برای مهریه گفت: حکم قانون ۱۴۴ مالیات مستقیم یک حکم عام است یعنی هیچ آستانه‌ای و هیچ میزانی را به عنوان میزان معافیت برایش لحاظ نمی‌کند بلکه به طور کلی همه آن اموال منقول و غیرمنقولی که در قالب مهریه قرار است که به همسر برسد مشمول معافیت می‌داند.

. .


بازنشر از : منبع: تسنیم