1402\10\11 00:03:21


درد گرانی از یک سو، دردسر دزدی از سوی دیگر

دزدی خودرو و قطعات باعث شده تا همه صاحبان خودروها اقدام به خرید اقلام محافظ کنند.

حتی ساده‌ترین وسایل امنیتی خودرو مانند قفل فرمان هم قیمت نجومی به خود پیدا کرده‌اند.

به عنوان مثال قیمت قفل فرمان از ۳۰۰ هزار تومان شروع می‌شود و تا ۳ میلیون هم می‌رسد.

قفل پدال هم از قیمت های ۷۰ هزار تومان در بازار وجود دارد و تا ۱.۵ میلیون تومان هم قیمت خورده است.

دزدگیر خودرو به عنوان یکی از اقلام اصلی نیز از ۷۰۰ هزار تومان در بازار یافت می‌شود و در گران‌ترین حالت قیمتش به ۲۷ میلیون می‌رسد.

قفل زاپاس نیز قیمت ۱۰۰ هزار تا ۱ میلیون تومانی دارد.

.

.


بازنشر از : منبع: روزگار خو