1402\01\22 12:47:56


شرایط نقل و انتقال اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی اعلام شد

مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت شرایط نقل و انتقال برای اعضای هیات علمی متقاضی انتقال به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید چنگیزی آشتیانی رئیس مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت در نامه ای خطاب به دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز آموزشی وابسته به وزارت بهداشت، شرایط نقل و انتقال برای اعضای هیات علمی متقاضی انتقال به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور را اعلام کرد.

در این نامه آمده است: «کلیه اعضای هیات علمی متقاضی انتقال به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور باید فرم مربوط به انتقال را به همراه مدارک زیر تکمیل کنند. ۱. ارسال حکم حقوقی فرد متقاضی ۲.

موافقت هیات اجرایی جذب دانشگاه مبداء و مقصد ۳. در صورتی که عضو هیات علمی متقاضی انتقال از موسسات آموزشی غیروابسته به وزارت بهداشت است، موافقت بالاترین مقام موسسه مبداء و مقصد جهت بررسی الزامی ضروری است.». .


بازنشر از : مهر

اعضای هیات علمی

مرکز امور هیات علمی

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی