1401\06\01 15:58:19


شرایط و مقررات بیمه پزشکان و پیراپزشکان عضو سازمان نظام‌پزشکی

سازمان تأمین‌اجتماعی همزمان با روز پزشک اعلام کرد تمامی پزشکان و پیراپزشکان عضو سازمان نظام‌پزشکی که فاقد پوشش بیمه‌ای هستند، به صورت توافقی مشمول مقررات تأمین‌اجتماعی قرار گرفته‌اند.

با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های این سازمان حسب ماده یک قانون تأمین‌اجتماعی، اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی است، بر اساس توافق‌نامه منعقده بین سازمان تأمین‌اجتماعی، صندوق رفاه و تعاون سازمان نظام‌پزشکی، تمامی پزشکان و پیراپزشکان عضو سازمان نظام‌پزشکی که فاقد پوشش بیمه‌ای هستند، در قالب بیمه توافقی مشمول مقررات تأمین اجتماعی قرار گرفته‌اند.

براساس این گزارش، بیمه تأمین‌اجتماعی پزشکان و پیراپزشکان عضو سازمان نظام‌پزشکی، ماهیت اختیاری دارد و مشمولین می‌توانند با انجام تشریفات مقرر قانونی و پرداخت حق بیمه از حمایت‌های بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی بهره‌مند شوند. پزشکان و پیراپزشکان عضو سازمان نظام‌پزشکی که براساس این توافق‌نامه تحت پوشش خدمات سازمان تأمین‌اجتماعی قرار می‌گیرند، از کلیه حمایت‌های مقرر در ماده (۳) قانون تأمین‌اجتماعی مصوب تیرماه سال ۱۳۵۴ به استثنای غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری و همچنین سایر حمایت‌ها با رعایت مقررات مربوطه و تغییرات بعدی بهره‌مند می‌شوند. بازنشستگی، مستمری ازکارافتادگی، مستمری بازماندگان، درمان، کمک هزینه ازدواج، پروتز و اروتز، کمک هزینه مراسم ترحیم و کمک هزینه سفر بیمار و همراه، حمایت‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت موضوع قانون تأمین‌اجتماعی در خصوص پزشکان و پیراپزشکان است.

همچنین با توجه به اینکه این گروه از بیمه‌شدگان، فاقد رابطه مزدبگیری با سازمان نظام‌پزشکی هستند، لذا از شمول قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶‏‏‏‏‏/۶‏‏‏‏‏/۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی خارج بوده و بر این اساس حق بیمه بیکاری (۳ درصد مبنای پرداخت حق بیمه) نیز از آنان وصول نخواهد شد. همچنین‏‏ خدمات درمانی بیمه‌شدگان مذکور تابع ضوابط مورد عمل سازمان تأمین‌اجتماعی (همانند بیمه‌شدگان اجباری) و تغییرات و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. این گروه از بیمه‌شدگان از پرداخت فرانشیز در مراکز درمانی سازمان (اعم از ملکی و استیجاری) معاف هستند.

بیمه توافقی پزشکان و پیراپزشکان عضو سازمان نظام‌پزشکی مشمول ضوابط و قواعدی است. از جمله اینکه افراد متقاضی می‌بایست فاقد پوشش بیمه‌ای، مقررات حمایتی خاص و رابطه مزدبگیری با کارگاه‌های مشمول قانون تأمین‌اجتماعی باشند. همچنین معرفی افراد مشمول به واحدهای اجرایی سازمان تأمین‌اجتماعی توسط سازمان نظام‌پزشکی انجام می‌پذیرد.

از دیگر ضوابط مربوط به بیمه پزشکان و پیراپزشکان عضو سازمان نظام‌پزشکی، شرط سنی است. حداکثر شرط سنی برای بهره‌مندی از این پوشش بیمه‌ای برای مردان و زنان ۵۰ سال تمام در تاریخ ثبت معرفی‌نامه در واحدهای اجرایی سازمان تأمین‌اجتماعی است و درصورتی‌که متقاضیان، دارای سابقه قبلی پرداخت حق بیمه قابل قبول نزد سازمان تأمین اجتماعی باشند، معادل مدت سابقه پرداخت حق بیمه قبلی جهت ورود به دایره شمول، به سقف سنی مجاز (۵۰ سال) اضافه می‌شود و در صورت احراز شرایط، به عنوان مشمول پذیرفته می‌شوند. پرداخت حق بیمه این دسته از بیمه‌شدگان به صورت گروهی توسط مرجع معرفی‌کننده (سازمان نظام پزشکی) انجام می‌شود.

در این روش، بیمه‌شده حق بیمه هر ماه را به حساب سازمان نظام‌پزشکی واریز و مرجع ذیربط با تنظیم لیست، حق بیمه مربوطه را تاپایان آخرین روز ماه بعد به حساب سازمان تأمین‌اجتماعی واریز می‌کند. شروع بیمه‌پردازی هر یک از مشمولین با رعایت تاریخ شمول از تاریخ ثبت معرفی‌نامه در واحد اجرایی ذی‌ربط است. متقاضیان محترم این پوشش بیمه‌ای جهت کسب اطلاعات می‌توانند بیشتر با شماره تلفن مرکز ارتباطات مردمی این سازمان (۱۴۲۰) تماس برقرار کنند..

.


بازنشر از : مهر

سازمان تامین اجتماعی

بیمه

روز پزشک