سازمان نوسازی شهر تهران شهرداری منطقه 14 تهران شهرداری تهران در نشست سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران با شهردار منط

1401\05\31 14:27:05


شناسایی ظرفیت های موجود برای ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده

در نشست سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران با شهردار منطقه ۱۴، آخرین وضعیت تحقق برنامه های قرارگاه جهادی تأمین مسکن پایتخت و ظرفیت های موجود در این منطقه مطرح شد و مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

مهدی هدایت در نشست سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران با شهردار منطقه ۱۴، ضمن تشریح برنامه‌ها و مأموریت‌های سازمان نوسازی در حوزه تأمین مسکن در بافت‌های فرسوده، بر ضرورت شناسایی و احصاء ظرفیت‌های موجود برای تحقق این مهم در مناطق تأکید کرد.

در این جلسه ظرفیت‌های جدید شناسایی شده توسط شهرداری منطقه ۱۴ معرفی و مورد ارزیابی قرار گرفت و مقرر شد ظرفیت‌های موجود در جلسات قرارگاه جهادی تأمین مسکن تهران مطرح شده و با همکاری سازمان نوسازی شهر تهران نسبت به اخذ مصوبات لازم در این خصوص اقدامات لازم صورت پذیرد.. .


بازنشر از : مهر

سازمان نوسازی شهر تهران

شهرداری منطقه 14 تهران

شهرداری تهران


فروش اینترنتی لباس بچه