شهرداری تهران سد معبر سامانه 137 مدیرعامل شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران گفت:مردم می‌توانند در صورت مشاهده

1401\06\08 14:13:46


شهروندان تهرانی موانع سد معبر را به ۱۳۷ اطلاع دهند

مدیرعامل شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران گفت:مردم می‌توانند در صورت مشاهده رفیوژ در معابر آنرا با ۱۳۷ در میان بگذارند.

سید امیر فتاحیان مدیرعامل شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران در خصوص اقدام برخی شهروندان خصوصاً کسبه در نصب رفیوژ مقابل ملک خود اظهار کرد: مردم می‌توانند در صورت مشاهده چنین مواردی، مساله را با ۱۳۷ در میان بگذارند و معاونت حمل و نقل شهرداری‌های مناطق موظف به پیگیری مساله هستند چراکه هرکسی به راحتی نمی‌تواند رفیوژ در معابر نصب کند.

فتاحیان با بیان اینکه دو نوع رفیوژ ثابت و پرتابل وجود دارد، یادآور شد: مسئولیت رفیوژهای پرتابل قطعاً در حوزه شهرداری مناطق است و رفیوژهای پرتابل نیز در هر محلی نصب شود، معاونین ترافیک مناطق می‌توانند دستور حذف آن را بدهند. وی همچنین تصریح کرد: رفیوژ در برخی مواقع در حاشیه معابر نصب می‌شود که معاونین حمل و نقل مناطق، نصب آن را در دستور کار قرار می‌دهند که پارک حاشیه‌ای اتفاق نیفتد. مدیرعامل شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران اعلام کرد: اگر نصب رفیوژ در فضاهایی غیر از اماکن مصوب شهرداری تهران باشد، مردم می‌توانند از طریق سامانه ۱۳۷ اعلام کنند و قطعاً ما برخورد لازم را انجام خواهیم داد..

.


بازنشر از : مهر

شهرداری تهران

سد معبر

سامانه 137


فروش اینترنتی لباس بچه