1401\05\31 14:28:15


لزوم جذب نخبگان در دانشگاه فرهنگیان. بهترین دانش آموزان باید معلم شوند

وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: جذب نخبگان در دانشگاه فرهنگیان در دستور کار ما قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی زلفی گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری در سی و ششمین اجلاس مدیران و رؤسای آموزش و پرورش گفت: اگر دانشمندان ما با ساخت واکسن و پزشکان ما با درمان بیماران موفق شدند، سایه کرونا را از کشور کم کنند؛ اینها نتیجه زحمات شما معلمان است.

به همین دلیل است که می‌گوئیم هزینه در آموزش و پرورش هزینه نبوده و سرمایه گذاری است. زلفی گل تاکید کرد: هرگاه به گونه‌ای برنامه‌ریزی کردیم که آموزش و پرورش هزینه دیده نشود؛ موفق خواهیم بود. اگر روزی به جایی برسیم که بهترین دانش آموزان به دنبال معلم شدن باشند موفق خواهیم بود.

هرگاه به این درک رسیدیم که معلم باید نخبه باشد و بیشترین ارزش را دارد؛ به موفقیت خواهیم رسید. وزیر علوم با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان را قدر می‌دانیم و بر صدر می‌نشانیم؛ گفت: خوشبختانه دانشگاه فرهنگیان اقدامات خوبی را انجام داده است و ما در وزارت علوم دانشگاه فرهنگیان و آموزش و پرورش را بنیان آموزش و پرنوری می‌دانیم و از هیچ کمکی به آنان دریغ نخواهیم کرد. وی با تاکید بر اینکه اعتقاد ما این است که آموزش و پرورش قوی، دانشگاه قوی می‌سازد؛ گفت: جذب نخبگان در دانشگاه فرهنگیان در دستور کار ما قرار دارد.

تمام تلاش خود را می‌کنیم که آموزش و پرورش هرچه قدرتمندتر باشد؛ زیرا بنیان آموزش از وزارت آموزش و پرورش است. زلفی گل با اشاره به تغییرات اقلیمی گفت: با وجود اینکه تغییرات اقلیمی رخ داده است اما باید باور کنیم که از طریق علم و فناوری می‌توانیم تغییرات اقلیمی را مطابق میل خودمان رقم بزنیم. وزیر علوم خاطر نشان کرد: کشوری که این میزان نسل جوان دارد دلیلی ندارد که با معضل بیکاری مواجه شود.

ما در حال فروش مواد خام معدنی هستیم که نشان می‌دهد باید به علم و فناوری توجه بیشتری بکنیم؛ البته ما علاوه بر فروش مواد خام معدنی، با خام فروشی مواد انسانی هم مواجه هستیم.. .


بازنشر از : مهر

دانشگاه فرهنگیان

محمد علی زلفی گل

وزارت علوم تحقیقات و فناوری