انسیه خزعلی قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده سن ازدواج معاون امور زنان رئیس جمهور گفت: ما طرفدار قطعی ازدواج

1401\06\08 11:24:05


ما طرفدار قطعی ازدواج بالغانه هستیم

معاون امور زنان رئیس جمهور گفت: ما طرفدار قطعی ازدواج بالغانه هستیم تا شاهد استواری نهاد والای خانواده باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، انسیه خزعلی معاون امور زنان رئیس جمهور در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نسبت به پخش اخبار نادرست در خصوص نظر وی در مورد سن ازدواج واکنش نشان داد.

خزعلی در این پیام گفته است: اینکه ما با دلایل مختلف با نابالغ همسری مخالفیم؛ امری است بدیهی. اما اینکه تفسیر ما از عدم بلوغ چیست؟ نیازمند تعامل است. ممکن است ناظر به بافت فرهنگی و جغرافیایی و دیگر عوامل مؤثر بر بلوغ جنسی و عقلی، در مواردی کودکی زود تمام شود یا در مواردی کودکی حتی تا اواسط جوانی نیز استمرار یابد.

رسالت ما رساندن جامعه به واسطه آموزش و تربیت به بلوغ فکری است؛ بلوغ جنسی خود به خود به وقوع خواهد پیوست ما طرفدار قطعی ازدواج بالغانه هستیم تا شاهد استواری نهاد والای خانواده باشیم و این امر بیش از هر چیز نیاز به کار فرهنگی خصوصاً در مناطق محروم دارد.. .


بازنشر از : مهر

انسیه خزعلی

قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده

سن ازدواج


برق و روشنایی لاله زار