1401\06\01 17:38:18


مشارکت جامعه در فعالیت‌های امدادی هدف غایی هلال‌احمر است

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به فرایند تکمیل نقشه‌راه در حوزه امدادونجات گفت: هدف غایی جمعیت، جامعه‌محور کردن فعالیت‌های امدادی و مشارکت مردم در امر امدادرسانی به حادثه‌دیدگان است.

به‌گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند در جلسه کمیته اندیشه‌ورز امداد و نجات جمعیت که صبح امروز برگزار شد، با تاکید بر ضرورت نشر و ترویج مستندات جمع‌آوری و تدوین شده، خاطرنشان کرد: ماحصل اقدامات انجام شده در زمینه تدوین نقشه راه باید منجر به تربیت نیروهای عملیاتی ورزیده شود تا در صورت وقوع حوادث، فعالیت این نیروها مبتنی بر دستورالعمل‌های علمی و کارشناسی انجام گیرد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر در ادامه، مشخص بودن نوع فعالیت و وظیفه هر فرد و نهاد در حوادث و بحران‌ها را از اساسی‌ترین نکات مدیریتی برشمرد و افزود: هلال‌احمر در مراحل پیشگیری، اقدام، بهبود و باز توانی، وظایف متعددی برعهده داشته و در هر مرحله نیز تجهیزات خاصی نیاز دارد که با تحقق نقشه راه؛ بر اساس برنامه‌ریزی، تعریف دقیق وظایف محوله و تأمین تجهیزات تخصصی‌، عمل خواهد کرد. کولیوند ادامه داد: در مرحله پیشگیری، می‌توان با پیش‌بینی مواجهه با برخی مخاطرات، هزینه‌های حوادث شامل خسارات مالی و جانی را تا حد بالایی کاهش داد. وی هدف والا و غایی هلال‌احمر در تدوین نقشه راه را «جامعه‌محور شدن» اقدامات این جمعیت عنوان کرد و گفت: دنیا به سمت افزایش مشارکت جوامع در مدیریت و امدادرسانی در حوادث با هدف کاهش خسارات ناشی از این حوادث پیش می‌رود و هلال‌احمر ایران هم علاوه بر مطالبه گر بودن در این‌خصوص، تکالیف سازمان داوطلبان و جوانان جمعیت را به عنوان جذب‌کننده نیروهای جوان و داوطلب به سمت جامعه محور شدن سوق می‌دهد.

بنابراین هلال‌احمر در گام نخست، حوزه امداد و نجات را با تمام توان از طریق جوانان و داوطلبان تقویت می‌کند تا بتواند با ارتقای درک خطرپذیری از سوی اعضای جوان و داوطلب، این شناخت و آگاهی را به خانواده‌ها و در نهایت به جامعه سرایت دهد. رئیس جمعیت هلال‌احمر، خانه‌های هلال را ظرفیت بسیار مناسب این جمعیت برای مشارکت‌پذیر کردن جامعه در امر امداد و نجات عنوان و تاکید کرد: برنامه استراتژیک جمعیت بر اساس دانش گذشته و سناریوهای آینده و احتمال بروز مخاطرات جدید تدوین می‌شود و تکالیفی را برعهده خواهیم داشت که از وظایف تعریف‌شده هلال‌احمر و در توان این مجموعه باشد. بر اساس این برنامه، هلال‌احمر به عنوان معین دولت، هر باری که از مردم بر زمین مانده، برمی‌دارد اما تکالیف اضافه که در توان نداشته باشد، برعهده نمی‌گیرد.

لازم به‌ذکر است در جلسه کمیته اندیشه‌روز هلال‌احمر موضوعاتی چون چارچوب کلی برنامه ملی پاسخ جمعیت، ملاحظات فنی درباره ساختار ستاد و صف جمعیت و گزارش پیشرفت نقشه راه، ارائه و بررسی شد. همچنین گزارشی از فعالیت‌های انجام شده در کمیته‌های نقشه‌راه ازجمله امداد و نجات، بهداشت، درمان و توانبخشی، آموزش و پژوهش، حقوقی، امنیت و انتظامات، اطلاع‌رسانی، فرهنگی و نظارت، جذب و سازماندهی جوانان و داوطلبان، بین‌الملل و پدافند غیر عامل ارائه شد.. .


بازنشر از : مهر

هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

مشارکت مردمی

پیر حسین کولیوند