1401\06\01 00:55:12


مهارت‌های برنامه‌ نویسی به دانش آموزان آموزش داده می شود

وزیر آموزش و پرورش از ورود مهارت های برنامه نویسی به محتوای برنامه درسی پس از تایید سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی خبر داد.

یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش با انتشار توئیتی نوشت: مهارت‌های برنامه‌نویسی پس از تأیید در سازمان پژوهش وارد محتوای برنامه درسی می‌شود تا دانش‌آموزان را برای زندگی در زیست بوم جدید آماده سازیم.

وی افزود: دانشگاه فرهنگیان نیز موظف شد این مهارت را جزو مهارت‌های شش‌گانه جهت اعطای گواهینامه صلاحیت معلمی بسنجد.. .


بازنشر از : مهر

یوسف نوری

وزیر آموزش و پرورش

مسابقه برنامه نویسی