1402\01\22 12:58:54


یک هزار نفر در استان سمنان تحت پوشش سوادآموزی قرار گرفتند

سمنان- معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان سمنان، گفت: طی سال گذشته و در سراسر استان بیش از یک هزار بی سواد و کم سواد تحت پوشش سوادآموزی قرار گرفتند.

زینب داوودی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه در سال قبل هزار نفر آموزش سواد آموزی در استان دیدند، ابراز کرد: ریشه کنی بی‌سوادی از برنامه‌های مهم و راهبردی استان سمنان محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه شناسایی، جذب و باسواد کردن افراد ۱۰ تا ۴۹ سال در استان با تلاش و جدیت بیشتری در سال جاری هم دنبال می‌شود، افزود: جایگاه مدیران در حوزه سوادآموزی به عنوان دبیران شورای پشتیبانی در راستای ریشه کنی بی سوادی و پیشبرد اهداف این حوزه قابل تقدیر است. معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان سمنان نقش مدیران و رؤسای آموزش و پرورش در پیشبرد اهداف سوادآموزی را مهم برشمرد و گفت: با وجود کاهش بی سوادان و کم سوادان در استان، در حال گذر از مرحله کمی به مرحله کیفیت بخشی آموزشی و بهبود کیفی فعالیت‌ها قرار گرفته‌ایم و هدف ما افزایش سواد در تمامی زمینه‌های اجتماعی، ارتباطی و مهارتی است. داوودی بیان کرد: یکی از اهداف مهم سازمان در سال جدید، تقویت نظارت‌های کاربردی برای بهبود کیفیت آموزش است و در این راستا نیازمند حمایت‌های مدیران و رؤسای آموزش و پرورش، کارشناسان و ناظران آموزشی هستیم.

گفتنی است، سمنان یکی از سه استان برتر کشور در میزان باسوادی است.. .


بازنشر از : مهر

سوادآموزی

اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان

سمنان

ریشه کنی