فارس/ معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان گفت: مرزهای استان برای عبور زائران باز نشده و همچنان بسته هستند. ولی الله حیاتی اظهار کرد: مرزهای استان برای عبور زائران باز نشده و ه

1401\06\08 15:58:36


استانداری خوزستان: مرزها تا اطلاع ثانوی بسته خواهند بود

فارس/ معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان گفت: مرزهای استان برای عبور زائران باز نشده و همچنان بسته هستند. ولی الله حیاتی اظهار کرد: مرزهای استان برای عبور زائران باز نشده و همچنان بسته است.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان گفت: مرزهای استان برای عبور زائران باز نشده و همچنان بسته هستند.ولی الله حیاتی اظهار کرد: مرزهای استان برای عبور زائران باز نشده و همچنان بسته است.

وی با بیان اینکه ما نیز منتظر تغییر و تحول در این خصوص هستیم، افزود: تاکنون در خصوص عبور زائران تصمیم جدیدی اعلام نشده است.معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان در رابطه با خبر اعزام زائران از روز شنبه به عراق، گفت: چنین خبری صحت ندارد و باید منتظر تصمیمات در آینده باشیم.. .


بازنشر از : آخرین خبر


برق و روشنایی لاله زار