1401\05\22 22:05:35


اعتراف راننده شیطان صفت به آزار کودک یزدی

رکنا/ فرمانده نیروی انتظامی یزد با اشاره به حادثه رخ داده تعرض راننده تاکسی اینترنتی به کودک یزدی، سازماندهی این صنف را ضروری دانست. سردار عباسعلی بهدانی فرد درباره جرایم امنیتی و اخلاقی پاسخ داد.

رکنا/ فرمانده نیروی انتظامی یزد با اشاره به حادثه رخ داده تعرض راننده تاکسی اینترنتی به کودک یزدی، سازماندهی این صنف را ضروری دانست.

سردار عباسعلی بهدانی فرد درباره جرایم امنیتی و اخلاقی پاسخ داد.

فرمانده پلیس یزد از طرح موضوع در استانداری یزد با محوریت معاونت سیاسی امنیتی استانداری خبر داد و افزود ، با پیشنهاد استاندار مقرر شد ضمن ساماندهی این صنف، رانندگان از لحاظ سلامت و روان وغیره از اداره اماکن نیروی انتظامی تاییدیه دریافت کنند.

مشروح صحبت های فرمانده انتظامی یزد را در ویدئو ببینید و بشنوید. 


بازنشر از : آخرین خبر