ایسنا/ مسئول سابق تیم واکنش سریع کرونا - به مناسبت روز پزشک به بازخوانی شیوع کرونا در ایران پرداخت و از تجربیات خود در سفرهایش که در دولت قبل به منظور رصد وضعیت پاندمی در استان&zw

1401\05\31 15:25:34


بازخوانی پرونده کرونا، به مناسبت روز پزشک

ایسنا/ مسئول سابق تیم واکنش سریع کرونا - به مناسبت روز پزشک به بازخوانی شیوع کرونا در ایران پرداخت و از تجربیات خود در سفرهایش که در دولت قبل به منظور رصد وضعیت پاندمی در استان‌های مختلف انجام می‌شد سخن گفت. در این ویدئو گزیده گفت‌وگوی ایس

مسئول سابق تیم واکنش سریع کرونا - به مناسبت روز پزشک به بازخوانی شیوع کرونا در ایران پرداخت و از تجربیات خود در سفرهایش که در دولت قبل به منظور رصد وضعیت پاندمی در استان‌های مختلف انجام می‌شد سخن گفت.

در این ویدئو گزیده گفت‌وگوی ایسنا با این استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را خواهید دید.. .


بازنشر از : آخرین خبر


قفسه فلزی - قفسه انبار