باشگاه خبرنگاران/ معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشور گفت: یک پرواز فوق العاده برای بازگرداندن ایرانیان از عراق با توجه به شرایط خاص این کشور در نظر گرفته ایم. حسن خوشخو معاون هو

1401\06\08 10:18:31


بازگشت ایرانیان از عراق با یک پرواز فوق‌العاده

باشگاه خبرنگاران/ معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشور گفت: یک پرواز فوق العاده برای بازگرداندن ایرانیان از عراق با توجه به شرایط خاص این کشور در نظر گرفته ایم. حسن خوشخو معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی گفت: هم اکنون تمامی پرواز‌های ایران به سمت عراق

معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشور گفت: یک پرواز فوق العاده برای بازگرداندن ایرانیان از عراق با توجه به شرایط خاص این کشور در نظر گرفته ایم.حسن خوشخو معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی گفت: هم اکنون تمامی پرواز‌های ایران به سمت عراق تا اطلاع ثانوی لغو شده و هیچ پروازی از سمت ایران به عراق انجام نمی‌شود.به گفته معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشور در حال تلاش و هماهنگی برای انجام یک پرواز فوق العاده جهت بازگرداندن ایرانیان در عراق و بغداد که هم اکنون در فرودگاه حضور دارند هستیم، امیدواریم این پرواز امروز انجام شود.او می‌گوید: مشکلی جهت بازگرداندن هموطنان عراقی از ایران به کشور عراق با انجام پرواز نیست..

.


بازنشر از : آخرین خبر


تعمیر پکیج دیواری