ایسنا/ بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون (۸ شهریورماه) در وضعیت «قابل قبول» قرار دارد. بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت

1401\06\08 13:09:11


تداوم وضعیت قابل قبول کیفیت هوای تهران

ایسنا/ بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون (۸ شهریورماه) در وضعیت «قابل قبول» قرار دارد. بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، آلاینده شاخص هوای پایتخت هم‌ اکنون «ذرات معلق کمتر از

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون (۸ شهریورماه) در وضعیت «قابل قبول» قرار دارد.بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، آلاینده شاخص هوای پایتخت هم‌ اکنون «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۸۸ وکیفیت هوا در وضعیت قابل قبول است.آلاینده شاخص هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته «ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون» با میانگین ۷۶ بود و میانگین کیفیت هوای پایتخت در شرایط «قابل قبول» قرار گرفت.غلظت آلاینده‌ها از ساعت ۱۵ تا ۱۹ روز یکشنبه (۶ شهریورماه) در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گفته بود اما دوباره از ساعت ۲۰ با رسیدن به عدد ۶۳ در شرایط قابل قبول قرار گرفت و این وضعیت تاکنون ادامه داشته است.گفتنی است که شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود؛ بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا "پاک"، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا "قابل قبول(سالم) یا متوسط"، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا "ناسالم برای گروه‌های حساس"، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا "ناسالم برای همه گروه‌ها"، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا "بسیار ناسالم" و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا "خطرناک" است..

.


بازنشر از : آخرین خبر


تعمیر پکیج دیواری