1402\01\22 14:42:02


تشکیل کمیته‌ای برای بررسی حقوق ۴۶ میلیونی در شورای شهر تهران

ایسنا/ رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد که کمیته‌ای در شورای شهر برای بررسی وضعیت فیش حقوقی ۴۶ میلیونی در شورا تشکیل شده است. مهدی چمران در واکنش به تذکر یکی از اعضای شورای شهر گذشته در مورد عدم اشراف شورای شهر به فیش‌های حقوقی، گفت: ما از شهرداری در مورد جزئیات این فیش حقوقی سوال کردیم و یک تیم از کمیسیون حقوقی و معاونت نظارت شورای شهر تشکیل شده است تا نسبت به بررسی این موضوع اقدام کند و بعد از کسب نتیجه مسئله را در شورای شهر مطرح می‌کنیم.

رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد که کمیته‌ای در شورای شهر برای بررسی وضعیت فیش حقوقی ۴۶ میلیونی در شورا تشکیل شده است.مهدی چمران در واکنش به تذکر یکی از اعضای شورای شهر گذشته در مورد عدم اشراف شورای شهر به فیش‌های حقوقی، گفت: ما از شهرداری در مورد جزئیات این فیش حقوقی سوال کردیم و یک تیم از کمیسیون حقوقی و معاونت نظارت شورای شهر تشکیل شده است تا نسبت به بررسی این موضوع اقدام کند و بعد از کسب نتیجه مسئله را در شورای شهر مطرح می‌کنیم.وی با بیان اینکه اعضای شورای شهر قبلی نیز مگر همه فیش‌های حقوقی را بررسی می‌کردند؟ آیا این امکان عملی است؟ اگر عملی بود بیخ گوششان همین آیتم‌هایی که حالا نقدش می‌کنند وجود داشت.

به گونه‌ای که برای اعضای شورای شهر در طول ماه ۲۰ شب، شبکاری لحاظ می‌کردند و آنها نظارتی نداشتند.وی افزود: البته من از کسانی که این فیش حقوقی را منتشر کردند و از عضو پیشین شورا نیز تشکر می‌کنم و برایشان احترام قائل هستم. بازار. .


بازنشر از : آخرین خبر