فارس/یک عضو هیئت مدیره انجمن دوقلوها و چندقلوهای ایرانی گفت: مساله تورم و گرانی‌های کالاهای اساسی بسیار مهم است، امروز این خانواده‌ها متحمل هزینه های بسیار هنگفتی هستند

1401\06\08 10:18:34


درخواست دوقلوهای ایرانی از رئیس جمهور؛ وقتی مشکلات هم چندقلو می‌شوند!

فارس/یک عضو هیئت مدیره انجمن دوقلوها و چندقلوهای ایرانی گفت: مساله تورم و گرانی‌های کالاهای اساسی بسیار مهم است، امروز این خانواده‌ها متحمل هزینه های بسیار هنگفتی هستند و کمرشان زیر بار این گرانی ها خم شده است. .

یک عضو هیئت مدیره انجمن دوقلوها و چندقلوهای ایرانی گفت: مساله تورم و گرانی‌های کالاهای اساسی بسیار مهم است، امروز این خانواده‌ها متحمل هزینه های بسیار هنگفتی هستند و کمرشان زیر بار این گرانی ها خم شده است..

.


بازنشر از : آخرین خبر


تولید کارتن و سفارش کارتن