1402\10\11 00:04:06


زلزله مثلثی در ایران ترکیه و عراق

در مرز ایران و ترکیه زلزله وقوع پیدا کرد.

 زمین لرزه ۴.۶ ریشتری مرز بین  عراق  و  ترکیه  را در استان حکاری در جنوب شرق ترکیه لرزاند.

این  زمین لرزه  در  ارومیه  هم احساس شد؛ ولی طبق گفته مدیران حوزه مدیریت بحران، هیچ خسارتی نداشته و فقط در برخی مناطق احساس شده است.

زلزله در مرز ایران و ترکیه

.

.


بازنشر از : منبع: رکنا