آخرین خبر/ فیلمی که با عنوان حمله به اتوبوس حامل زائران ایرانی در عراق در فضای مجازی در حال انتشار است مربوط به حمله هوادارای تیم فوتبال اسماعیلی مصر به اتوبوس حامل هواداران الاهل

1401\06\08 13:09:20


فیلم جعلی حمله به اتوبوس زائران ایرانی در عراق

آخرین خبر/ فیلمی که با عنوان حمله به اتوبوس حامل زائران ایرانی در عراق در فضای مجازی در حال انتشار است مربوط به حمله هوادارای تیم فوتبال اسماعیلی مصر به اتوبوس حامل هواداران الاهلیه است و برای عراق نمی‌باشد. .

فیلمی که با عنوان حمله به اتوبوس حامل زائران ایرانی در عراق در فضای مجازی در حال انتشار است مربوط به حمله هوادارای تیم فوتبال اسماعیلی مصر به اتوبوس حامل هواداران الاهلیه است و برای عراق نمی‌باشد..

.


بازنشر از : آخرین خبر


فروش اینترنتی لباس بچه