1401\05\22 22:05:09


ورود رسمی حوزه‌های علمیه به عرصه روانشناسی؟. استدلال موافقان و مخالفان طرح مجلس

اکو ایران/ تعدادی از نمایندگان مجلس طرح تازه‌ای به جریان انداختند، طرحی که می‌خواهد از این پس مجوز صدور مراکز مشاوره دینی و اسلامی را به حوزه‌های علمیه واگذار کند.  این طرح با مخالفت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره روبه‌رو شده است، روانشناسان می‌گویند این طرح می‌تواند مرجعیت سازمان نظام روانشناسی را تغییر دهد.

اکو ایران/ تعدادی از نمایندگان مجلس طرح تازه‌ای به جریان انداختند، طرحی که می‌خواهد از این پس مجوز صدور مراکز مشاوره دینی و اسلامی را به حوزه‌های علمیه واگذار کند.  

این طرح با مخالفت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره روبه‌رو شده است، روانشناسان می‌گویند این طرح می‌تواند مرجعیت سازمان نظام روانشناسی را تغییر دهد. در این ویدئو نگاهی به انتقادات و استدلال موافقان این طرح داشته‌ایم.


بازنشر از : آخرین خبر