1401\05\22 22:05:27


وزیر آموزش و پرورش: دانش‌آموزان مستعد در آزمون سمپاد حتما پذیرش می‌شوند

ایرنا/ وزیر آموزش و پرورش گفت: دانش‌آموزان مستعدی که نمره قبولی در مدارس سمپاد را کسب کرده‌اند، به هیچ عنوان به دلیل کمبود بودجه از تحصیل در این مدارس محروم نمی‌شوند. یوسف نوری درباره هزینه تحصیل دانش‌آموزان در مدارس سمپاد اظهار کرد: مدارس سمپاد به دلیل برگزاری برنامه‌های فوق العاده مانند مدارس هیات امنایی و سایر مدارسی که برنامه‌های خاص خارج از برنامه درسی ارائه می کنند، مبلغ کمی از دانش‌آموزان برای برگزاری این کلاس‌ها دریافت می کنند.

ایرنا/ وزیر آموزش و پرورش گفت: دانش‌آموزان مستعدی که نمره قبولی در مدارس سمپاد را کسب کرده‌اند، به هیچ عنوان به دلیل کمبود بودجه از تحصیل در این مدارس محروم نمی‌شوند.

یوسف نوری درباره هزینه تحصیل دانش‌آموزان در مدارس سمپاد اظهار کرد: مدارس سمپاد به دلیل برگزاری برنامه‌های فوق العاده مانند مدارس هیات امنایی و سایر مدارسی که برنامه‌های خاص خارج از برنامه درسی ارائه می کنند، مبلغ کمی از دانش‌آموزان برای برگزاری این کلاس‌ها دریافت می کنند.


بازنشر از : آخرین خبر