1401\05\22 22:05:31


پایین آوردن اجساد کوهنوردان کشته‌شده در دماوند به زمستان موکول شد!

فارس/ به دلیل شرایط خطرناک منطقه یخار دماوند و ریزش سنگ در این منطقه، عملیات انتقال ۲ کوهنورد که چند روز پیش دچار حادثه شدند و جان خود را از دست دادند، به زمستان موکول شد. ۲ کوهنورد کرمانشاهی که چند روز پیش در منطقه خطرناک دره یخار دماوند سقوط کرده بودند، جان خود را از دست دادند.

فارس/ به دلیل شرایط خطرناک منطقه یخار دماوند و ریزش سنگ در این منطقه، عملیات انتقال ۲ کوهنورد که چند روز پیش دچار حادثه شدند و جان خود را از دست دادند، به زمستان موکول شد.

۲ کوهنورد کرمانشاهی که چند روز پیش در منطقه خطرناک دره یخار دماوند سقوط کرده بودند، جان خود را از دست دادند.

پس از این حادثه امدادگران برای انتقال پیکرها وارد منطقه شدند و عملیات را آغاز کردند. طی سه روز عملیات، محل سقوط کوهنوردان شناسایی شد اما با توجه به خطرناک بودن مسیر و ریزش سنگ قرار شد انتقال پیکرها به زمستان که ریزش سنگ وجود ندارد، موکول شود.

در این حادثه یکی از امدادگران دچار مصدومیت شد که با بالگرد به بیمارستانی در شهرستان آمل انتقال یافت.


بازنشر از : آخرین خبر