1401\05\22 22:05:21


پشت‌پرده تمایل افراد به خالکوبی کشف شد!

خراسان/ روزنامه خراسان در گزارشی  به ارتباط کودک‌آزاری با خالکوبی پرداخته است. در بخشی از این گزارش تامل‌برانگیز آمده است:* خالکوبی و پیرسینگ در چند دهه اخیر در کشورهای مختلف جهان بین نوجوانان و جوانان، بیشتر از گذشته دیده می‌شود.

خراسان/ روزنامه خراسان در گزارشی  به ارتباط کودک‌آزاری با خالکوبی پرداخته است.

در بخشی از این گزارش تامل‌برانگیز آمده است:

* خالکوبی و پیرسینگ در چند دهه اخیر در کشورهای مختلف جهان بین نوجوانان و جوانان، بیشتر از گذشته دیده می‌شود. امروزه می‌تواند بیان کننده اتفاق‌هایی در شخصیت و گذشته افراد هم باشد و مطالعه ای که در نشریه BMC Psychology منتشر شده است، نشان می‌دهد افرادی که سابقه آزاردیدن و بی‌توجهی در کودکی دارند بیشتر در معرض خالکوبی و پیرسینگ هستند.

* خالکوبی و پیرسینگ قرن‌هاست که وجود دارد. هر فردی برای بیان شخصیت یا گاهی برای زیبایی بیشتر ممکن است این کار را انجام دهد اما تحقیقات روی افراد دارای خالکوبی و پیرسینگ نشان می‌دهد که این افراد اعتماد به نفس پایین‌تری دارند و نیاز دارند منحصر به فرد باشند و این کار را برای فراموش کردن تجربه‌های تلخ گذشته انجام می‌دهند. این تحقیق روی ۲۵۱۰ خانواده آلمانی انجام شد و‌ افراد ۱۴ تا ۴۴ سال بررسی شدند و در پرسش نامه درباره داشتن خالکوبی یا پیرسینگ و همچنین  آسیب ‌های دوران کودکی از آن‌ها سوال شد. بیشتر شرکت‌کنندگان نیز در پایین‌ترین سطح درآمد قرار داشتند.

* نتایج تحقیقات نشان داد که حدود 40 درصد از شرکت ‌کنندگان حداقل یک خالکوبی یا پیرسینگ داشتند و تقریباً 25 درصد شرکت ‌کنندگان کودک آزاری یا بی‌توجهی زیاد  را گزارش کردند. در میان شرکت کنندگانی که کودک آزاری را گزارش کردند، 48 درصد خالکوبی یا پیرسینگ داشتند، در حالی که تنها 35 درصد از افرادی که کودک آزاری را گزارش نکردند، خالکوبی یا پیرسینگ داشتند.

* همچنین انواع مختلف و شدت سوء استفاده با خالکوبی و پیرسینگ ارتباط داشت ، یعنی هر قدر سوء استفاده بیشتر یا غفلت شدیدتر بود فرد خالکوبی و پیرسینگ بیشتری انجام داده بود. البته نتایج تحقیق قابل نسبت دادن به همه افراد نیست و با بررسی تعداد محدودی از افراد نمی‌توان نتیجه را به همه افراد نسبت داد و باید تحقیقات بیشتری در این باره انجام شود.


بازنشر از : آخرین خبر