پیشگویی بیل گیتس از آینده هوش مصنوعی در سال ۱۹۹۵ ویدئو

بیل گیتس در مصاحبه‌ای از سال ۱۹۹۵ آینده هوش مصنوعی را پیش‌بینی کرد.

1403\03\11 11:25:05