اعتراض کارکنان رسمی نفت به محدودیت‌های حقوقی (۱۴۰۲/۰۸/۲۱) مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی تاریخ انتشار : یکشنبه, 21 آبان 1402 15:39 شماری از کارکنان رسمی نفت خواستار

1402\08\21 22:20:09


اعتراض کارکنان رسمی نفت به محدودیت‌های حقوقی (۱۴۰۲ ۰۸ ۲۱)

اعتراض کارکنان رسمی نفت به محدودیت‌های حقوقی (۱۴۰۲/۰۸/۲۱) مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی تاریخ انتشار : یکشنبه, 21 آبان 1402 15:39 شماری از کارکنان رسمی نفت خواستار حذف محدودیت‌های حقوقی شدند.  به گزارش ایلنا، امروز (۲۱ آبان)، جمعی از کارکنان رسمی نفت در سایت‌های مختلف از جمله نفت و گاز آغاجری و فلات قاره، به محدودیت‌های مزدی و حقوقی خود اعتراض کردند

اعتراض کارکنان رسمی نفت به محدودیت‌های حقوقی (۱۴۰۲/۰۸/۲۱) مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی تاریخ انتشار : یکشنبه, 21 آبان 1402 15:39 شماری از کارکنان رسمی نفت خواستار حذف محدودیت‌های حقوقی شدند.  به گزارش ایلنا، امروز (۲۱ آبان)، جمعی از کارکنان رسمی نفت در سایت‌های مختلف از جمله نفت و گاز آغاجری و فلات قاره، به محدودیت‌های مزدی و حقوقی خود اعتراض کردند.   این رسمی‌های نفت؛ خواسته‌های خود را حذف کامل سقف‌ حقوق، حذف محدودیت‌های محاسبه سنوات، بازگرداندن کسورات مازاد مالیات، اجرای کامل ماده ۱۰ قانون نفت و حفظ استقلال صندوق نفت عنوان کردند.   در عین حال، بازنشستگان نفت نیز خواستار حذف ادغام صندوق نفت و حفظ استقلال آن شده‌اند.    


بازنشر از : بیتوته

اعتراض کارکنان رسمی نفت به محدودیت‌های حقوقی (۱۴۰۲/۰۸/۲۱) مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی تاریخ انتشار : یکشنبه, 21 آبان 1402 15:39 شماری از کارکنان رسمی نفت خواستار حذف محدودیت‌های حقوقی شدند.  به گزارش ایلنا، امروز (۲۱ آبان)، جمعی از کارکنان رسمی نفت در سایت‌های مختلف از جمله نفت و گاز آغاجری و فلات قاره، به محدودیت‌های مزدی و حقوقی خود اعتراض کردند

مشاوره خدمات مالیاتی

گروه مشاوره و توسعه مدیریت تیارا ارائه خدمات مالیاتی تنظیم و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده - تنظیم و ارسال معاملات فصلی- تنظیم اسناد مربوط به دفاتر کانونی- تحریر دفاتر قانونی- تنظیم اظهارنامه مالیاتی (سالانه)- شرکت در جلسات رسیدگی مالیاتی- تنظیم لوایح دفاعیه جهت اعتراض به برگ تشخیص های مالیاتی - صادره و شرکت در هیات های حل اختلاف به کسب و کارها
تماس : 02144317857 - 09902990621

مشاوره خدمات مالیاتی - مالیات - اظهارنامه مالیاتی - اظهارنامه ارزش افزوده

تولید کارتن و سفارش کارتن