1401\05\22 19:36:07


آمریکا صادرات فناوری های پیشرفته تراشه را سخت تر کرد

آمریکا به بهانه حیاتی بودن برخی تجهیزات برای امنیت ملی کشورش، قوانین جدیدی برای سخت تر کردن صادرات فناوری هایی وضع کرد که از تولید نیمه رساناهای پیشرفته پشتیبانی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آمریکا به بهانه حیاتی بودن برخی تجهیزات برای امنیت ملی کشورش، قوانین جدیدی برای سخت تر کردن صادرات فناوری هایی وضع کرد که از تولید نیمه رساناهای پیشرفته و موتور توربین های گازی پشتیبانی می کند. وزارت بازرگانی آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد: فناوری های نوظهور و بنیادی که از کسید گالیوم و الماس استفاده می کنند، مشمول قوانین جدید می شوند زیرا دستگاه هایی که از این مواد استفاده می کنند، پتانسیل کاربرد نظامی دارند. آلن استوز معاون وزیر بازرگانی در امور صنعت و امنیت در این باره می گوید: پیشرفت های فناورانه ای که به تولید نیمه رساناها و سریع تر شدن و کارآمدتر شدن فعالیت موتورها در شرایط سخت تر کمک می کند، از لحاط تجاری و نظامی اهمیت زیادی دارند. هنگامیکه ما متوجه ریسک ها و مزایای این فناوری های شویم و به طور هماهنگ با شرکای بین المللی مان همکاری کنیم، می توانیم تضمین کنیم که اهداف امنیتی ما تامین می شوند. در جلساتی که آمریکا و کشورهای شریک در دسامبر ۲۰۲۱ میلادی برگزار کردند، قرار شد کنترل بر ۴۲ مورد بیشتر شود که از این تعداد ۴ مورد فناوری نوین هستند. اما قوانین نظارت بر صادرات آمریکا از توافق بین المللی وسیع تر است و شامل فناوری های مختلف از جمله تجهیزات اضافی، نرم افزار و فناوری هایی می شود که برای تولید نیمه رسانا به کار می روند. به گفته وزارت بازرگانی آمریکا، اکسید گالیم و الماس سبب می شوند تا نیمه رساناها در شرایط سخت تر مانند ولتاژ بالاتر و دمای بیشتر نیز فعال بمانند. دستگاه هایی که از این مواد استفاده می کنند، پتانسیل کاربرد نظامی بیشتری دارند. قوانین نظارت صادراتی جدید شامل گروهی از ابزارهای نرم افزاری به نام ECAD نیز می شود که برای تایید مدارهای یکپارچه یا صفحه مدارهای چاپی به کار می رود که کاربردهای پیشرفته نظامی و تجاری از جمله در ماهواره های نظامی و ارتباطاتی دارند.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     حاکمیت سایبری     ایالات متحده امریکا     صادرات غیرنفتی     تراشه