1401\05\22 22:06:01


روزی که مایکروسافت، اپل را از مرگ نجات داد

دیجیاتو/ پس از اینکه استیو جابز در سال ۱۹۹۷ دوباره مدیرعامل اپل شد، این کمپانی به دنبال مدیریت قبلی با مشکلات مالی و فنی زیادی روبه‌رو بود. پس از بازگشت جابز، شرایط کمی بهتر شد اما مشکلات مالی اپل فراتر از این‌ها بود و این کمپانی در معرض ورشکستگی کامل قرار داشت.

دیجیاتو/ پس از اینکه استیو جابز در سال ۱۹۹۷ دوباره مدیرعامل اپل شد، این کمپانی به دنبال مدیریت قبلی با مشکلات مالی و فنی زیادی روبه‌رو بود. پس از بازگشت جابز، شرایط کمی بهتر شد اما مشکلات مالی اپل فراتر از این‌ها بود و این کمپانی در معرض ورشکستگی کامل قرار داشت. در نهایت استیو جابز با همکاری در چند قسمت و کمک گرفتن مالی و فروش سهام اپل به مایکروسافت، توانست اپل را از خطر ورشکستگی نجات دهد.


بازنشر از : آخرین خبر