1401\05\22 19:34:04


رویه‌ عملیاتی استاندارد از پیش تعیین‌شده برای نظارت اخلاقی بر طرح‌های پژوهشی

دبیر کمیته کشوری اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی از طرح «تدوین رویه عملیاتی استاندارد از پیش تعیین‌شده (SOP) برای نظارت اخلاقی بر طرح‌های پژوهشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، نشست کارگروه کمیته ملی اخلاق در پژوهش با موضوع تدوین رویه‌ عملیاتی استاندارد از پیش تعیین‌شده (SOP) برای نظارت اخلاقی بر طرح‌های پژوهشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی برگزار شد. دکتر سعید بیرودیان، دبیر کمیته کشوری اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی با اعلام این مطلب، گفت: کارگروه و کمیته های اخلاق در پژوهش علاوه بر بررسی و تائید طرح‌نامه‌ ها، موظف هستند بر «اجرای طرح‌های پژوهشی و پایان نامه‌ها و نحوه انتشار نتایج آن‌ها»، نیز نظارت کنند. وی افزود: این موضوع به ویژه درخصوص کارآزمایی‌های بالینی با موضوعات حساس و مداخلات جدی و طرح های‌مرتبط با کار بر روی حیوانات آزمایشگاهی اهمیت بسیار زیادی دارد. بیرودیان با بیان اینکه نظارت بر حسن اجرا و رعایت الزامات و استانداردهای اخلاق در پژوهش در طی روند اجرای طرح، با چالش های مختلفی روبرو است، گفت: مقرر شد با هدایت متخصصان اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران و همکاری مشارکت متخصصان سایر دانشگاه ها، طرحی برای حل چالش های موجود و شفاف سازی نحوه نظارت اخلاقی بر مطالعات با عنوان «تدوین رویه عملیاتی استاندارد از پیش تعیین‌شده (SOP) برای نظارت اخلاقی بر طرح‌های پژوهشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی» اجرا شود. به گفته دبیر کمیته کشوری اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی، تاکنون دو جلسه جهت تعیین اهداف، روش اجرا و بررسی جزییات این رویه عملیاتی، برگزار شده است.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     سعید بیرودیان     اخلاق پزشکی     طرح های پژوهشی     معاونت تحقیقات و ف