انتشار تصویری از اکبر عبدی بازیگر طناز مشهور سینما و تلویزیون ایران در کنار معین اصفهانی خواننده لس آنجلسی و مقیم آمریکا به سوژه کاربران فضای مجازی بدل شده است.

1401\06\08 09:20:21


عکس یادگاری اکبر عبدی و خواننده مشهور لس آنجلسی

انتشار تصویری از اکبر عبدی بازیگر طناز مشهور سینما و تلویزیون ایران در کنار معین اصفهانی خواننده لس آنجلسی و مقیم آمریکا به سوژه کاربران فضای مجازی بدل شده است.

اکبر عبدی به عنوان مهمان ویژه کنسرت معین در کنار این خواننده ایرانی دیده شده و عکسی نیز به یادگار گرفته است.

عکس یادگاری اکبر عبدی و خواننده مشهور لس آنجلسی پس از کنسرت

.

.


بازنشر از : منبع: سلام نو


مشاور امور مالی و مالیاتی در تهران