1401\05\22 19:34:03


مدال آوران المپیادی رشته های سلول بنیادی گرد هم آمدند

دارندگان مدالهای طلا و نقره کشوری و جهانی المپیاد در رشته های سلول های بنیادی، زیست شناسی و شیمی در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری گردهم آمدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، دکتر جواد محمدی سرپرست پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در مراسم گردهمایی مدال آوران رشته های سلول های بنیادی، زیست شناسی و شیمی که در محل این پژوهشگاه برگزار شد گفت:علیرغم تحریم های گسترده تاکنون بویژه درصنعت بیوتکنولوژی، با اتکا به نخبگان کشور توانسته ایم در سطح آسیا در این صنعت رتبه سوم ودر سطح جهانی رتبه ۱۲ را کسب کنیم تاجاییکه ایران به متنوع ترین تولیدات دارویی در اسیا دست پیداکرده است. سرپرست پژوهشگاه ژنتیک ضمن توضیح درباره فناوری ها و نوآوریهای این پژوهشگاه گفت: پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری با آغوش باز از نخبگان و استعدادهای درخشان استقبال کرده و جهت همکاری واشتغال آنها که منجربه عدم مهاجرت این نخبگان شود نیز حمایت می کند. محمدی تاکیدکرد: این پژوهشگاه در نظر دارد برای اولین بار مرکز اموزش عالی نسل سه وچهار را در کشور تاسیس کند.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک     زیست فناوری     مدال طلا