1401\05\22 19:34:02


معاون صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران منصوب شد

رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران، معاون پژوهش و فناوری این صندوق را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، دکتر علی محمد سلطانی رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ( INSF ) دکتر علی جعفریان دهکردی را به عنوان معاون پژوهش و فناوری منصوب کرد. دکتر علی جعفریان دهکردی، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس است.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران     علی محمدسلطانی     حکم انتصاب