1401\06\01 15:54:17


پیگیری ورود شرکت‌های دانش بنیان به حوزه کشاورزی و شیلات. غفلت از حوزه دریا در بخش دانش بنیان

معاون علمی و فناوری گفت: یک کمیته پیگیری در معاونت علمی ایجاد شده که ورود شرکت‌های دانش بنیان به حوزه کشاورزی و شیلات بیشتر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری امروز در حاشیه رویداد نیازهای فناورانه صنعت شیلات که امروز در خانه نوآوری و فناوری ایران برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: تعداد شرکت‌های دانش بنیان در حوزه کشاورزی کم است به طوری که کمتر از ۴ درصد کل شرکت‌های دانش بنیان به این حوزه ارتباط دارد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: یکی از اولویت‌های جدی امسال معاونت علمی و فناوری توسعه تعداد و فعالیت شرکت‌های دانش بنیان در حوزه کشاورزی از جمله شیلات است. ستاری ادامه داد: در این راستا یک کمیته پیگیری در معاونت علمی ایجاد شده که ورود شرکت‌های دانش بنیان به حوزه کشاورزی و شیلات بیشتر شود. وی با بیان اینکه بر همین اساس سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی هم در حال جذب شدن است، ادامه داد: با این رویکرد جدید وزارت جهاد کشاورزی و سازمان شیلات می‌توانند نیازهای خود را برطرف کنند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ادامه داد: محصولاتی توسط دانش بنیان‌ها تولید شده که در این نمایشگاه به نمایش درآمده؛ باید منتظر اتفاقات خوبی در این زمینه باشیم. وی افزود: حوزه دریا در کشور ما مغفول مانده است و جای کار دارد. این حوزه بکر ظرفیت بالایی در سرمایه گذاری و ورود فناوری دارد و معاونت علمی و فناوری تلاش دارد که این حوزه را با استفاده از فناوری توسعه دهد..

.


بازنشر از : مهر

سورنا ستاری

وزارت جهاد کشاورزی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری