1402\10\11 16:20:52


چرا اینترنت در ایران گران شد؟

ایسنا/ پس از اعلام مجوز افزایش ۳۰ درصدی قیمت اینترنت از سوی وزارت ارتباطات به اپراتورهای داخلی، این سوال ایجاد شد که آیا اینترنت در ایران مقرون به صرفه است؟ سوالی که باید با آن با توجه به نیاز کشور در توسعه شبکه و هزینه‌های تمام شده پاسخ داد. .

پس از اعلام مجوز افزایش ۳۰ درصدی قیمت اینترنت از سوی وزارت ارتباطات به اپراتورهای داخلی، این سوال ایجاد شد که آیا اینترنت در ایران مقرون به صرفه است؟ سوالی که باید با آن با توجه به نیاز کشور در توسعه شبکه و هزینه‌های تمام شده پاسخ داد..

.


بازنشر از : آخرین خبر