ایسنا/  فیلم سینمایی «ناپلئون» به کارگردانی «ریدلی اسکات» در نخستین نمایش جهانی خود در پاریس به روی پرده رفت. به نقل از واریتی، نخستین نمایش جهانی فیل

1402\08\25 00:24:31


«ناپلئون» در پاریس رونمایی شد

ایسنا/  فیلم سینمایی «ناپلئون» به کارگردانی «ریدلی اسکات» در نخستین نمایش جهانی خود در پاریس به روی پرده رفت. به نقل از واریتی، نخستین نمایش جهانی فیلم حماسی «ناپلئون» به کارگردانی «ریدلی اسکات» در سالن بزرگ «Salle Pleyel» در پاریس و با حضور بازیگران اصلی «واکین فینیکس»، «ونسا کربی» و «طاهر رحیم» و همچنین «تام راتمن» مدیر عامل کمپانی سونی برگزار شد.

  فیلم سینمایی «ناپلئون» به کارگردانی «ریدلی اسکات» در نخستین نمایش جهانی خود در پاریس به روی پرده رفت.به نقل از واریتی، نخستین نمایش جهانی فیلم حماسی «ناپلئون» به کارگردانی «ریدلی اسکات» در سالن بزرگ «Salle Pleyel» در پاریس و با حضور بازیگران اصلی «واکین فینیکس»، «ونسا کربی» و «طاهر رحیم» و همچنین «تام راتمن» مدیر عامل کمپانی سونی برگزار شد.  بازار


بازنشر از : آخرین خبر

ایسنا/  فیلم سینمایی «ناپلئون» به کارگردانی «ریدلی اسکات» در نخستین نمایش جهانی خود در پاریس به روی پرده رفت. به نقل از واریتی، نخستین نمایش جهانی فیلم حماسی «ناپلئون» به کارگردانی «ریدلی اسکات» در سالن بزرگ «Salle Pleyel» در پاریس و با حضور بازیگران اصلی «واکین فینیکس»، «ونسا کربی» و «طاهر رحیم» و همچنین «تام راتمن» مدیر عامل کمپانی سونی برگزار شد.


فروشگاه اینترنتی لباس کودک