1403\01\27 00:04:08


از بازیگری در فوتبال تا رسیدن به گزارشگری جوادخیابانی ویدئو

صحبت‌های جواد خیابانی درباره دنبال کردن فوتبال حرفه‌ای تا رسیدن به گزارشگری در فوتبال را در ادامه ببینید.

.

.


بازنشر از : منبع: ورزش3