آخرین خبر/ فیلم یکی می‌خواد باهات حرف بزنهکارگردان منوچهر هادیسال تولید 1390ژانر درام، خانوادگیخلاصه داستان:یک سانحه رانندگی، لیلا را ناچار به رویارویی مجدد با گذشته اش می کن

1401\05\31 15:26:40


حق با مادره یا دختر؟!

آخرین خبر/ فیلم یکی می‌خواد باهات حرف بزنهکارگردان منوچهر هادیسال تولید 1390ژانر درام، خانوادگیخلاصه داستان:یک سانحه رانندگی، لیلا را ناچار به رویارویی مجدد با گذشته اش می کند. او یک هفته فرصت دارد از شوهر سابق اش رضایت بگیرد.

فیلم یکی می‌خواد باهات حرف بزنهکارگردان منوچهر هادیسال تولید 1390ژانر درام، خانوادگیخلاصه داستان:یک سانحه رانندگی، لیلا را ناچار به رویارویی مجدد با گذشته اش می کند.او یک هفته فرصت دارد از شوهر سابق اش رضایت بگیرد..

.


بازنشر از : آخرین خبر


نمایندگی زومر - جک پارکینگ زومر - ریموت زومر