1402\10\11 01:12:10


خاطره بازی با هدیه تهرانی در فیلم جذاب «قرمز»

فیلم نیوز/ قرمز | فریدون جیرانی | 1377قاتل: هستی مشرقی | هدیه تهرانی | جرم: قتل همسر«قرمز» یک درام جنایی خانوادگی است که می‌توان آن را محصولِ آزادی‌های نسبی سینما پس از دوم خرداد دانست، همان‌طور که هدیه تهرانی که هم‌چنان ستاره‌ی پرفروغِ سینمای ایران است،‌ محصولِ همان دوران است. او برخلافِ زنانِ تا آن‌موقعِ سینمای ایران که همواره در چنبره‌ی تقدیر گرفتار بودند، نماینده‌ی زنان عصیان‌گری بود که حقِ خود را از دنیا می‌خواهند و برای این مهم از چیزی ابایی ندارند.

فیلم نیوز/ قرمز | فریدون جیرانی | 1377قاتل: هستی مشرقی | هدیه تهرانی | جرم: قتل همسر«قرمز» یک درام جنایی خانوادگی است که می‌توان آن را محصولِ آزادی‌های نسبی سینما پس از دوم خرداد دانست، همان‌طور که هدیه تهرانی که هم‌چنان ستاره‌ی پرفروغِ سینمای ایران است،‌ محصولِ همان دوران است.

او برخلافِ زنانِ تا آن‌موقعِ سینمای ایران که همواره در چنبره‌ی تقدیر گرفتار بودند، نماینده‌ی زنان عصیان‌گری بود که حقِ خود را از دنیا می‌خواهند و برای این مهم از چیزی ابایی ندارند. او در «قرمز» نقشِ هستی مشرقی را بازی می‌کند که به خاطرِ شوهرش (محمدرضا فروتن)، کارش را رها و خود را وقف زندگی خانوادگی‌اش کرده؛ اما همسرِ بدگمانش مُدام او را در تنگنا قرار می‌دهد و مورد آزار و خشونت خانگی است. هستی تصمیم به ترکِ ناصر می‌گیرد، اما ناصر به او اجازه این‌کار را نخواهد داد؛ هستی چاره‌ای ندارد جز این‌که او را از سرِ راهِ خود بردارد و در کمالِ خون‌سردی او را به قتل برساند.

هستی مشرقی یکی از جذاب‌ترین قاتلانِ زنِ سینمای ایران است.. .


بازنشر از : آخرین خبر