تفاهم نامه تفاهم نامه همکاری امضای سند همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

1401\06\08 13:58:04


سازمان فرهنگی هنری شهرداری و آموزش و پرورش تفاهمنامه امضا کردند

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران برای همکاری‌های مشترک، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

تبلیغات
فروشگاه لوازم هنری
فروشگاه لوازم هنری

آرت ویم، تهیه و توزیع لوازم هنری در سطوح مبتدی و حرفه ای،، ارائه رنگ و مدیوم ، بوم و کاغذ ، قلم مو ، ابزار هنری با کیفیت های متنوع و قیمت مناسب سراسر ایران !

موضوع این تفاهم‌نامه ایجاد تعامل، همکاری، مشارکت و بهره‌گیری از توانمندی‌ها، امکانات و ظرفیت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری طرفین با هدف طراحی و اجرای برنامه‌های فرهنگی هنری، برنامه‌های سلامت و ارتقای سبک زندگی شهروندان در چارچوب مأموریت‌های طرفین است. ایجاد تسهیلات از جمله اردوگاه، زائرسرا، وسایل حمل و نقل، تأمین مربی و… جهت برگزاری اردوهای یک‌روزه ویژه دانش آموزان، مشارکت در اجرای برنامه‌ها و جشنواره‌های فرهنگی هنری، فراهم‌سازی امکان بهره‌مندی طرفین از ظرفیت‌ها، امکانات و خدمات یکدیگر از جمله زمینه‌های همکاری این تفاهم نامه است. این تفاهم‌نامه به امضای مهرداد باقری پبدنی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و علیرضا کریمیان مدیرکل آموزش پرورش شهر تهران رسید..

.


بازنشر از : مهر

تفاهم نامه

تفاهم نامه همکاری

امضای سند همکاری


نمایندگی بوتان تهران