1401\06\01 14:09:04


ساماندهی حوزه پیامک انبوه ضروری است

رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر درفضای مجازی گفت: بایدترتیبی اتخاذشود که فقط شرکت‌های دارای مجوز ارسال پیامک انبوه از وزارت ارشاد اجازه ارائه خدمات به نهادها به خصوص سیستم بانکی را داشته باشند.

حامد حاجی ملامیرزایی رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر فرهنگ و ارشاد اسلامی در فضای مجازی در جلسه با مدیران عامل شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پیامکی دارای مجوز بر لزوم ساماندهی فعالیت‌های حوزه پیامک‌های انبوه تاکید کرد.

تبلیغات
مشاوره خدمات مالیاتی
گروه مشاوره و توسعه مدیریت تیارا ارائه خدمات مالیاتی تنظیم و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده - تنظیم و ارسال معاملات فصلی- تنظیم اسناد مربوط به دفاتر کانونی- تحریر دفاتر قانونی- تنظیم اظهارنامه مالیاتی (سالانه)- شرکت در جلسات رسیدگی مالیاتی- تنظیم لوایح دفاعیه جهت اعتراض به برگ تشخیص های مالیاتی - صادره و شرکت در هیات های حل اختلاف به کسب و کارها
# مالیات - # اظهارنامه مالیاتی - # اظهارنامه ارزش افزوده

وی با اشاره به اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فقط شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پیامکی دارای مجوز از خود را به رسمیت می‌شناسد گفت: سیاست مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی افزایش حمایت‌های مادی و معنوی از شرکت‌های رسمی ارائه دهنده خدمات پیامکی و ممانعت از فعالیت‌های شرکت‌های بدون مجوز و دارای نقش مخرب در فرهنگ عمومی است. حاجی ملامیرزایی ضمن تشریح مأموریت وزارت فرهنگ در موضوع حمایت از خانواده و سبک زندگی ایرانی-اسلامی، حمایت از حقوق کودک و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی در حوزه فضای مجازی از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پیامکی رسمی خواست تا طرح‌های ملی خود در این حوزه‌ها را برای اجرا و حمایت با مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی مطرح کنند. در این جلسه مقرر شد چارچوب بسته حمایتی از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پیامکی رسمی، شامل معافیت آنان از مالیات، معرفی به سازمان‌ها و ارگان‌ها برای همکاری و … در آینده نزدیک به تصویب کارگروه پیامکی رسیده و اعلام شود.

در جلسه رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی با مدیران عامل شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پیامکی، مدعوین انتقادها و پیشنهادهای خود را در فضایی صمیمی با حاجی ملامیرزایی در میان گذاشتند و مقرر شد محورها و موضوعات مورد بحث در کارگروه خدمات پیامکی مرکز که با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف برگزار می‌شود، پیگیری شود.. .


بازنشر از : مهر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی

حامد حاجی ملامیرزایی