آخرین خبر/ دو سریال معروف شبکه نمایش خانگی یعنی «زخم کاری» و «یاغی» دو شخصیت زن داشت که هر دو در پیشبرد داستان تاثیر مستقیمی داشتند. مخاطبان کاراکتر سمیرا

1401\05\31 15:26:40


سمیرای مخوف یا طلای جذاب؟ 

آخرین خبر/ دو سریال معروف شبکه نمایش خانگی یعنی «زخم کاری» و «یاغی» دو شخصیت زن داشت که هر دو در پیشبرد داستان تاثیر مستقیمی داشتند. مخاطبان کاراکتر سمیرا را ترسناک و مخوف می دانستند که برای پول و قدرت از هیچ تلاشی فروگذار نیست.

دو سریال معروف شبکه نمایش خانگی یعنی «زخم کاری» و «یاغی» دو شخصیت زن داشت که هر دو در پیشبرد داستان تاثیر مستقیمی داشتند.

مخاطبان کاراکتر سمیرا را ترسناک و مخوف می دانستند که برای پول و قدرت از هیچ تلاشی فروگذار نیست. حالا کم کم کاراکتر طلا هم دارد ابعاد جالبی پیدا می کند. به نظر شما کدام کاراکتر جالب تر طراحی شده؟ طرفدار کدام یکی هستید؟ کامنت بگذارید تا با هم گپ بزنیم....

.


بازنشر از : آخرین خبر


تعمیر پکیج دیواری