1401\05\22 22:06:36


شهرام ناظری: اگر تشویق‌ های سایه نبود شاید هرگز وارد موسیقی نمی‌شدم

ایسنا/ در پی درگذشت هوشنگ ابتهاج، شهرام ناظری هنرمند موسیقی ایرانی که آثار مشترکی با اشعار این شاعر فقید خلق کرده است، دست نوشته‌ای را در واکنش به درگذشت «سایه» منتشر کرد. .

ایسنا/ در پی درگذشت هوشنگ ابتهاج، شهرام ناظری هنرمند موسیقی ایرانی که آثار مشترکی با اشعار این شاعر فقید خلق کرده است، دست نوشته‌ای را در واکنش به درگذشت «سایه» منتشر کرد.


بازنشر از : آخرین خبر