1403\01\27 18:06:08


شکستن در و پنجره ورودی سالن کنسرت معین در وان! ویدئو

شب گذشته در حاشیه کنسرت معین در شهر وان آن دسته افرادی که نتوانسته بودند بلیط تهیه کنند با شکستن در و پنجره سالن خود را به کنسرت رساندند.

بیشتر بدانید: معین: تنها یک ساحل مرز میان من و شماست

.

.


بازنشر از : منبع: چندثانیه