1401\05\31 23:54:05


صحبت‌های جنجالی کارشناس صداوسیما؛ موسیقی راک رواج نژادپرستی است!

آخرین خبر/ نظر عجیب روان‌شناس برنامه زنده تلویزیونی: موسیقی رپ و راک به‌دلیل الفاظ مستهجن و رکیک و ریتم و سرعت بالا، به نوجوان‌ها آسیب زیاد می‌زند و آنها را نابردبار و بدون صبر بار می‌آورد با استرس و اضطراب زیاد!. .

نظر عجیب روان‌شناس برنامه زنده تلویزیونی: موسیقی رپ و راک به‌دلیل الفاظ مستهجن و رکیک و ریتم و سرعت بالا، به نوجوان‌ها آسیب زیاد می‌زند و آنها را نابردبار و بدون صبر بار می‌آورد با استرس و اضطراب زیاد!.

.


بازنشر از : آخرین خبر