1402\01\22 13:42:15


عکاسی خیابانی؛ دریچه‌ای به جریان زندگی در خیابان‌ها

عکس گرفتن تنها راه برای تثبیت لحظه‌ای کوتاه است که دیگر هرگز تکرار نخواهد شد و هیچکس این موضوع را به اندازه عکاسان خیابانی درک نکرده است.

پیش‌پاافتاد‌ه‌ترین سوژه‌‌ها و فعالیت‌ها حتی چیزی به سادگی راه رفتن فردی در پیاده‌رو یا پرواز یک پرنده بر فراز میدان شهر، در عکاسی خیابانی می‌تواند چشمگیر و قابل تأمل باشد.

وقتی صحبت از جاودانه‌سازی زیبایی زندگی روزمره مردم می‌شود، عکاسان خیابانی این کار را به بهترین شکل انجام می‌دهند.

انبوهی از چنین عکس‌های جذابی را می‌توان در گروه فیسبوک Urban Street Photography یافت. در میان پست‌های این گروه ۴۴۰۰۰۰ عضوی که بهترین کارهای خود را در آنجا به اشتراک می‌گذارند، تصاویر خارق‌العاده‌ای پیدا می‌شود که ممکن است هرکسی را به عکاسی خیابانی علاقه‌مند کند. امروز می‌خواهیم تعدادی از جذاب‌ترین تصاویر گروه مذکور از یک قرار عاشقانه گرفته تا پرندگان و عابران را با شما به اشتراک بگذاریم.

شاتر امروز را مرور کنید تا خیابان‌ها را از دید عکاسان خیابانی ببینید

 
 

عکاسی خیابانی؛ دریچه‌ای به جریان زندگی در خیابان‌ها

عکاسی خیابانی؛ دریچه‌ای به جریان زندگی در خیابان‌ها

عکاسی خیابانی؛ دریچه‌ای به جریان زندگی در خیابان‌ها

عکاسی خیابانی؛ دریچه‌ای به جریان زندگی در خیابان‌ها

عکاسی خیابانی؛ دریچه‌ای به جریان زندگی در خیابان‌ها

عکاسی خیابانی؛ دریچه‌ای به جریان زندگی در خیابان‌ها

عکاسی خیابانی؛ دریچه‌ای به جریان زندگی در خیابان‌ها

عکاسی خیابانی؛ دریچه‌ای به جریان زندگی در خیابان‌ها

عکاسی خیابانی؛ دریچه‌ای به جریان زندگی در خیابان‌ها

عکاسی خیابانی؛ دریچه‌ای به جریان زندگی در خیابان‌ها

عکاسی خیابانی؛ دریچه‌ای به جریان زندگی در خیابان‌ها

عکاسی خیابانی؛ دریچه‌ای به جریان زندگی در خیابان‌ها

عکاسی خیابانی؛ دریچه‌ای به جریان زندگی در خیابان‌ها

عکاسی خیابانی؛ دریچه‌ای به جریان زندگی در خیابان‌ها

عکاسی خیابانی؛ دریچه‌ای به جریان زندگی در خیابان‌ها

عکاسی خیابانی؛ دریچه‌ای به جریان زندگی در خیابان‌ها

عکاسی خیابانی؛ دریچه‌ای به جریان زندگی در خیابان‌ها

. .


بازنشر از : منبع: زومیت